MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Ambush marketing

Hledáte konkrétní pojem?

Ambush marketing je pojem označující takové marketingové jednání, které je nějakým způsobem neférové, škodné či příživnické. Někdy se proto nazývá také parazitující marketing.

Ambush marketing v praxi

Ukázkovým příkladem ambush marketingu je jakákoli reklama, pomocí níž se podnikající subjekt identifikuje s akcí, která má jiné oficiální sponzory. Ti si práva na reklamu poctivě zaplatili, tudíž na ni mají oficiální právo. Ten, kdo si tato práva nezaplatil, a přesto svou značku s danou akcí spojuje či ji propaguje, provozuje ambush marketing a v důsledku se přiživuje zadarmo. Týká se to například marketingových kampaní v době pořádání olympijských her, kdy firmy neoprávněně využívají oficiální symboly her, přestože nejsou jejich oficiálním sponzorem.

Vzhledem k tomu, že ambush marketing těží z aktivit své konkurence, označujeme jej za agresivní a ofenzivní formu marketingu. Můžeme říct, že se jedná o jakousi finančně výhodnou alternativu sponzoringu.