MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Ambush marketing

Ambush marketing je pojem označující takové marketingové jednání, které je nějakým způsobem neférové, škodné či příživnické. Někdy se proto nazývá také parazitující marketing.

Ambush marketing v praxi

Ukázkovým příkladem ambush marketingu je jakákoli reklama, pomocí níž se podnikající subjekt identifikuje s akcí, která má jiné oficiální sponzory. Ti si práva na reklamu poctivě zaplatili, tudíž na ni mají oficiální právo. Ten, kdo si tato práva nezaplatil, a přesto svou značku s danou akcí spojuje či ji propaguje, provozuje ambush marketing a v důsledku se přiživuje zadarmo. Týká se to například marketingových kampaní v době pořádání olympijských her, kdy firmy neoprávněně využívají oficiální symboly her, přestože nejsou jejich oficiálním sponzorem.

Vzhledem k tomu, že ambush marketing těží z aktivit své konkurence, označujeme jej za agresivní a ofenzivní formu marketingu. Můžeme říct, že se jedná o jakousi finančně výhodnou alternativu sponzoringu.

Hledáte konkrétní pojem?