MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Sponzoring

Cílem sponzoringu je spojit v mysli příjemců danou značku s hodnotou subjektu, který je sponzorován. Sponzoring je nástroj komunikace, součást marketingové strategie i emotivní forma marketingu. Je třeba rozlišovat mezi charitou a sponzoringem, sponzoring (anglicky Sponsorship) přináší zapojené značce profit v podobě zviditelnění a spojení s konkrétním subjektem či událostí.

Sponzoring jako nástroj PR

Sponzoring se v současnosti řadí mezi důležité nástroje Public Relations. Pokud sponzorovaný objekt úzce souvisí se značkou, která jej sponzoruje, je účinek výrazný. Ne nadarmo jsou sponzory pořadů o vaření právě prodejci kuchyňských spotřebičů či potravin.

Sponzoring se podle pozice řadí do několika kategorií. Sponzorství může být výhradní (jediné možné), generální (hlavní, ale může jich být více), titulární (jméno sponzora uvedeno v názvu akce), exkluzivní či řadové.

Hledáte konkrétní pojem?