MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Brainstorming

Brainstorming je skupinová kreativní technika a metoda vytváření co nejvíce nápadů na předem dané téma prostřednictvím kolektivní diskuze. Používá se k řešení problémů i generování nápadů. Brainstorming je založen na striktním oddělení kreativní fáze vymýšlení nápadů od jejich racionálního posuzování.

Brainstorming = lavina nápadů

Během brainstormingu může kdokoli z účastníků říct jakýkoliv nápad, který moderátor diskuze zapisuje na tabuli. Nedbá na možnost realizace nápadů, na jejich logiku a rozumnost. Brainstorming může občas přinést neobvyklé až bizarní návrhy.

Účastníci se vzájemně podporují ve vymýšlení a platí zásada, že nápady se nehodnotí a nekritizují, aby nedocházelo k brzdění toku myšlenek. Po brainstormingu přichází fáze, kdy se jednotlivé nápady hodnotí a případně se dopracovávají do takové podoby, aby byly realizovatelné. Brainstorming bývá základem plánování marketingové strategie či reklamní kampaně.

Hledáte konkrétní pojem?