MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Digitální agentura

Digitální agentura

Digitální agentura je organizace specializovaná v poskytování komplexních služeb v oblasti digitálního marketingu, online prezence a digitálního rozvoje pro své klienty. Tyto agentury obvykle sdružují tým odborníků s dovednostmi v oblasti grafického designu, vývoje webů a softwaru, digitálního marketingu, analytiky a dalších disciplín. Agentury se buď profilují na specifické zaměření (například digitální marketingová agentura, webová agentura), nebo pokrývají celé spektrum služeb.

Hledáte konkrétní pojem?