MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Jingle

Jingle je z angličtiny pocházející výraz pro reklamní znělku. Jedná se o krátkou píseň nebo melodii používanou pro komerční účely. Jingle se snaží upoutat pozornost diváka či posluchače, a proto kromě po sobě jdoucích tónů často obsahuje i zvuky jako zvonění, rachtání, klikání a další rytmické zvuky. Základem jingle bývá jeden akord nebo určité seskupení tónů, které se může opakovat a které reprezentuje určitý produkt ve spojení s jedním nebo více reklamními slogany.

Jingle je druhem zvukové propagace reklamní značky. Tvůrci jingle často pracují s úryvky populárních písniček, ve kterých jsou ale změněna slova tak, aby příhodně propagovala reklamovaný produkt nebo služb. Inzerenti využívají jingle především v televizních nebo rozhlasových reklamách, může být ale použit i jako nereklamní kontext, který má pomoci vymezit a zachovávat celkový image značky.

Hledáte konkrétní pojem?