MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Komunikační strategie

Komunikační strategie

Komunikační strategie definuje cesty a nástroje pro dosažení komunikačních cílů, zahrnující analýzu současné situace, stanovení budoucích cílů a určení prostředků pro jejich dosažení. Zaměřuje se na dlouhodobou vizi, hodnoty a rozpočet spojený s cíli. Součástí je komunikační plán s detailem rozpočtu a časování, který konkretizuje úkoly a nástroje. Tvorba strategie zahrnuje analýzu trhu, definici cílových skupin, výběr komunikačních nástrojů a obsahu. Rozpočet pokrývá složky jako reklama, PR, sociální sítě, přičemž plán může být interní nebo vypracovaný s pomocí agentury.

Hledáte konkrétní pojem?