Efektivní marketingová strategie je základním stavebním kamenem úspěchu každé značky

Vy svůj byznys znáte nejlépe. Proto si o vašem podnikání vyslechneme co nejvíce. Potom se podíváme na všechno čerstvým okem a využijeme naše zkušenosti a znalosti.

Držíme krok s trendy a nebojíme se je použít pro váš prospěch. Stále se vzděláváme, a sdílíme svoje know-how s vámi. Díky tomu najdeme společně to pravé řešení pro osobní rozvoj vašeho podnikání. Snažíme se myslet bez omezení a navrhneme vám cestu ke splnění vašich cílů.

Vidíme i za hranice vašeho zadání. Rádi vašemu projektu či kampani dáme něco navíc a proto přicházíme proaktivně s nápady.

Co vám dlouhodobě přinese marketingová strategie?
Nové klienty, věrnější klienty, vyšší povědomí o značce i perspektivní růst na trhu.

Připravím vám podrobnou marketingovou strategii

Zdeněk
CEO a zakadatel společnosti

MARKETINGOVÝ AUDIT

Nejprve provedeme analýzu vašich dosavadních činností. Víte, jak si stojíte v oblasti SEO a jak dobře je dohledatelný váš web? Těžíte maximum z PPC kampaní? Využíváte správné reklamní formáty ve vhodných médiích a orientujete se v dynamicky se měnícím prostředí sociálních sítí? V rámci marketingového auditu se podíváme na současný stav vašeho marketingu. Odhalíme tak vaše silné stránky, které budeme posilovat a zároveň příležitosti pro zlepšení, díky kterým maximálně vytěžíme marketingový rozpočet.

ANALÝZA KONKURENCE A POSITIONING

Jestliže děláme analýzu vás samotných, musíme také zanalyzovat vaši konkurenci. Informace o konkurentech a tržním prostředí nám odkryjí váš potenciál. Díky analýze budeme vědět, jak si stojíte, ale také jak vás odlišit, abyste se stali výjimečnými na trhu.

TARGETING A SEGMENTACE PUBLIK

Zaměřit se na správnou cílovou skupinu je jeden z nejdůležitějších kroků marketingové strategie, který se nesmí podcenit. Často jsou však opomíjené sekundární cílové skupiny. Víte jaké jsou společné charakteristiky zákazníků, kteří mají zájem o vaše produkty? A jaká je jejich motivace k nákupu? Pro každý typ zákazníka platí jiná pravidla. Pomůžeme vám zákazníky segmentovat do zájmových publik a připravíme komunikační strategii pro každé z nich.

OPTIMÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ MIX

Je pro vás lepší televize, outdoor, nebo digitální kampaň? A do jakého kanálu investovat více? Nastavíme vám optimální mediální mix podle vašeho rozpočtu tak, aby vám to dávalo smysl. Utrácet za TV kampaň bez pořádné a funkční podpory webu pravděpodobně úspěšný byznys nepřinese. Doporučíme vám mediální mix, který bude co nejlépe šlapat ve váš prospěch. Dokážeme predikovat zásah vaší cílové skupiny pomocí vybraných médií a formátů.

NASTAVENÍ MARKETINGOVÝCH CÍLŮ A KPI

Marketingová strategie nemůže plnit svůj účel, pokud si přesně nenastavíme cíle, kterých má být dosaženo. Pomůžeme vám nejen s jejich specifikací, ale najdeme i vhodné KPI, pomocí kterých můžeme průběžně vyhodnocovat, zda jsou vaše cíle reálně na dohled. V marketingu se nejčastěji zabýváme nastavením konverzí pro výkonnostní marketing, soft konverzí pro brand kampaně a pracujeme s mediální post buy analýzou. Dokážeme zajistit funkční měření pro vaše onlinové aktivity a navrhneme vám strategii pro řízení frekvence a zásahu.

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Kreativa je samostatnou kapitolou, ale je také nepostradatelnou součástí celé marketingové strategie. Je vaší verbální i neverbální komunikací. Víte, jak komunikovat na různé cílové skupiny? Snadno a rychle se naladíme na tone of voice vaší značky. A pokud jej nemáte, tak ho vytvoříme! Dbáme na to, aby byla vzniklá komunikace vždy jasná, hodnotná, jednotná pro všechny komunikační kanály a srozumitelná pro vaše současné i nové zákazníky.