Jak vytvořit efektivní mediální plán

Marketingovou strategii máte, máte i marketingový plán, který říká, kdy máte udělat reklamní kampaň v médiích. Nic tedy nebrání tomu, abyste propagační kampaň spustili. Aby v tom nebyl chaos a věděli jste kdy a kde poběží jaká reklama je třeba udělat si mediální plán.
Mediální plán (mediaplán, anglicky media plan) je dokument, který nejčastěji formou tabulky ukazuje, jaká média a konkrétní marketingové nástroje využijete v kampani v daném období.

Mediaplan tedy zahrnuje:

  • Vybraná konkrétní média (idnes.cz, seznam.cz, TV Prima, Rádio Blaník atd.).
  • Konkrétní formát reklamy (banner 300x300px, skyscraper, videospot 15s, rádiospot 10s apod.).
  • Cena za konkrétní nástroje a celkový rozpočet pro dané reklamní médium.
  • Plánovaný zásah publika (počet impresí, přehrání videí, TRP atd.).

Zde například můžeme vidět modelovou tabulku, která ukazuje mediaplán pro obchodní firmu.

 

efektivní mediaplan

 

Různé nástroje se hodí pro plnění různých cílů. Například display reklama (bannery, nativní reklama aj.) se hodí pro budování povědomí o značce, PPC reklama ve vyhledávání oslovuje lidi, kteří jsou již připraveni nakoupit a remarketing pak oslovuje lidi, kteří již na web přišli, ale neprovedli konverzi. Je důležité zvolit správnou strategii i taktiku a dobře nastavit jednotlivé prvky komunikačního mixu. Vše by mělo být součástí rámce definovaného brandovou a marketingovou strategií.

 

Mediaplan má základ ve stavebních kamenech marketingu

 

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se v případě navrhování mediálních plánů jedná vcelku o jednoduchou záležitost, není to tak snadné. Jednotlivá média totiž nabízí celou řadu možností, desítky různých bannerů, pozic na svých webech, formátů rozhlasových spotů či dalších speciálních možností.

Na začátku je proto třeba jít zpět k základním stavebním kamenům vašeho marketingu a ujasnit si, kdo jsou příjemci vašeho reklamního sdělení (cílová skupina), jaká média sledují, jakým jazykem mluví apod. Jestli například ve větší míře sledují videa nebo čtou články, jestli se dívají na televizi nebo spíš poslouchají rádio  při cestách autem atd.

Při výběru konkrétních médií máte samozřejmě často na výběr z více možností. V tom případě můžete vybírat také podle aktuálních podmínek, které jsou vám média schopny nabídnout. Média nabízejí různé akce, bonusy a výhody. Na začátku vám dají základní nabídku a tváří se, že je to maximum co Vám můžou nabídnout. Téměř vždy jsou však ochotny dále vyjednávat. Ptejte se, chtějte znát všechny varianty a pravděpodobně přijdete na další možnosti, jak zefektivnit kampaň.

 

Spuštění a kontrola mediální kampaně

 

Media plán máte připravený a je třeba udělat kroky ke spuštění kampaně. Pokud již máte připravené podklady (bannery, videa, rozhlasové spoty atd.) stačí je zaslat do jednotlivých médií. Důležitá je samozřejmě kontrola, zda vše probíhá technologicky v pořádku, zda se reklama zobrazuje tak jak má.

Důležité je dívat se průběžně na výkonnost kampaně a zda dosahuje takových čísel, jak jste si plánovali. Pokud se vyskytne nějaký velký rozdíl proti očekávání, obratem můžete reklamní nástroj vyměnit za jiný – nová verze může mít lepší výsledky a vy tak optimalizujete výkon kampaně.

Po skončení kampaně si vyžádejte výsledky z médií a vyhodnoťte dosažené ukazatele z pohledu splnění či nesplnění cíle. Jedním z důvodů je i získání zkušeností a poučení se z vývoje kampaně.

 

Jak vytvořit mediální plán jednoduše?

 

Stále nevíte odkud začít nebo si nedokážete představit, že byste jednali s velkými médii? Najměte si někoho kdo tomu rozumí a předloží vám smysluplný návrh. V agentuře Key Advantage jsme v mediálním plánování jako ryba ve vodě. Stačí nás kontaktovat a poradit se s námi.