Výhody Custom Bidding v Google DV360 pro vaše marketingové kampaně

custom biding v Google DV360

V rychle se měnícím světě digitálního marketingu a programatického nákupu reklam je klíčem k úspěchu neustálé hledání nových způsobů optimalizace. Jednou z inovativních funkcí, která může zásadně zvýšit efektivitu vašich kampaní, je custom bidding v systému Google DV360. Co custom bidding znamená, jaké možnosti inzerentům nabízí a jak jeho využití může pozitivně ovlivnit výkon kampaní? Pojďte se s námi podívat na to, jak nakopnout vaše kampaně na vyšší úroveň.

 

Co je Custom Bidding?

 

Custom bidding je pokročilá funkce v Google DV360, která umožňuje inzerentům vytvářet vlastní strategie nabídek na základě jedinečných dat a metrik, které jsou důležité pro konkrétní cíle firmy. Namísto použití přednastavených algoritmů pro optimalizaci nabídek, mohou inzerenti definovat vlastní pravidla, která přesně odpovídají jejich marketingovým cílům a potřebám.

Možnosti Custom Bidding

 

Custom bidding nabízí několik klíčových výhod, které mohou zásadně zlepšit výkon vašich kampaní:

 1. Personalizace a přizpůsobení: Umožňuje vám vytvářet vlastní metriky a algoritmy, které lépe reflektují hodnotu jednotlivých uživatelů pro váš byznys. Můžete například zohlednit konkrétní chování uživatelů na webu, jejich předchozí nákupy nebo jiné relevantní faktory.
 2. Lepší optimalizace rozpočtu: Díky custom bidding můžete přesněji alokovat své rozpočty tam, kde budou mít největší dopad. To znamená, že vaše reklamy budou cílit na uživatele, kteří mají největší potenciál stát se vašimi zákazníky, což vede k vyšší návratnosti investic (ROI).
 3. Zlepšení výkonnosti kampaní: Využití vlastních metrik a algoritmů umožňuje dosáhnout lepších výsledků, protože jsou vaše kampaně optimalizovány na základě konkrétních dat a cílů. To může vést k vyšší míře konverzí, nižším nákladům na akvizici zákazníků a celkově lepším výsledkům vašich kampaní.

Praktický příklad využití Custom Bidding v DV360

 

Představte si, že jste inzerent, který sleduje různé cíle a máte nastavené následující konverze:

 1. Vyplnění a odeslání poptávky přes online formulář.
 2. Kontaktování obchodníka prostřednictvím kliknutí na telefon.
 3. Zahájení konverzace s chatbotem.
 4. Spuštění konfigurátoru na webu.
 5. Návštěva stránky trvající alespoň 1 minutu.

Tyto cíle jsou pro vás různě důležité a chcete, aby při optimalizaci kampaně na konverze byly splněny cíle podle jejich důležitosti. Pomocí Custom Bidding můžete přidělit váhy jednotlivým konverzím. Například:

 • Vyplnění a odeslání poptávky přes online formulář: váha 0.4
 • Kontaktování obchodníka prostřednictvím kliknutí na telefon: váha 0.25
 • Zahájení konverzace s chatbotem: váha 0.1
 • Spuštění konfigurátoru na webu: váha 0.2
 • Návštěva stránky trvající alespoň 1 minutu: váha 0.05

Díky těmto váhám může systém Google DV360 optimalizovat vaše nabídky tak, aby prioritizoval konverze, které jsou pro vás nejhodnotnější, což vede k efektivnějšímu využití rozpočtu a lepšímu dosažení vašich marketingových cílů.

 

 

Jak Custom Bidding zlepšuje výkon kampaní?

 

Využití custom bidding může mít několik pozitivních dopadů na výkon vašich kampaní:

Vyšší relevance reklam: Díky lepšímu cílení na uživatele, kteří jsou pro vás nejhodnotnější, se zvyšuje relevance vašich reklam, což může vést k vyšší míře prokliků (CTR) a konverzí.
Efektivnější využití dat: Integrace vlastních dat do bidding strategie znamená, že můžete lépe využívat informace, které máte o svých zákaznících, což vede k efektivnější a výnosnější reklamní kampani.
Konkurenční výhoda: Možnost přizpůsobit své bidding strategie vám dává konkurenční výhodu, protože můžete lépe reagovat na tržní změny a chování svých zákazníků.

 

Spolupracujte s odborníky na Google DV360

 

Naše marketingová agentura se specializuje na využití pokročilých funkcí Google DV360, včetně custom bidding. Náš tým odborníků je připraven vám pomoci maximálně využít potenciál tohoto nástroje a dosáhnout tak efektivnějších výsledků. Neváhejte a kontaktujte nás, abychom společně mohli nastartovat nové a úspěšné RTB kampaně, které vám přinesou konkurenční výhodu.