MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Briefing

V současnosti je komunikace v českém prostředí (a to nejen v marketingové oblasti) plná anglicismů, které se užívají i v běžném hovoru. Jedním z těchto slov je pojem briefing, který obvykle označuje tiskovou konferenci či schůzku mluvčího instituce (vlády, parlamentu, apod.) s novináři o politických otázkách. Anglický výraz briefing se také občas počešťuje jako „brífink“.

Briefing a marketing

Z hlediska marketingu ovšem briefing znamená setkání zadavatele reklamy s pracovníky reklamní, mediální či PR agentury. V užším smyslu se pod pojmem briefing skrývá poskytnutí komplexních informací (tzv. brief) o produktu, značce či marketingových cílech, na jejichž základě agentura tvoří reklamní kampaň. V případě, že je potřeba doplnit informace k připravované kampani, sejdou se obě strany znovu a tato situace se označuje jako „rebriefing“.

Hledáte konkrétní pojem?