Designové webové stránky

Realizované práce pro klienta:

Pronájem prostoru u již publikovaných článků na související témata

Nové PR články a komerční články na portálu Spektrum Zdraví

Anketa, komerční sdělení a banner branding u všech článků

Výsledek kampaně:

Pronajaté PR články na související témata, které již v době spuštění kampaně měly vysokou návštěvnost, i nové PR články propagované rovněž na facebookovém profilu Spektra Zdraví, a v neposlední řadě viditelně umístěné bannery branding, přivedly na web klienta již v prvních 2 měsících kampaně stovky nových uživatelů zajímajících se o řešení zmíněných problémů.

Klient URGO Healthcare CZ s.r.o. bude i po skončení kampaně doživotně čerpat z návštěvnosti zakoupených PR článků bez dalších nákladů.