MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Komunikační mix

Komunikační mix

Pojem komunikační mix vyjádřuje seznam prostředků (médií a jiných prvků), kterými komunikujeme směrem k potenciálním či stávajícím zákazníkům, nebo k veřejnosti. Je jednou ze složek marketingového mixu.

Účelem komunikačního mixu je udržet si stávající klienty (retence), získávání nových (akvizice), odlišení se od konkurence, vybudovat značku či posílit firemní image. Přesvědčit zákazníky můžeme relevantními informacemi o produktech či službách, které poskytujeme. Správné složení komunikačního mixu by mělo být naplánováno na základě marketingové strategie.

Složení marketingového mixu závisí na marketingovém plánu a strategií, ale obecně obsahuje některé z těchto častí komunikace:

Hledáte konkrétní pojem?