MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Reklama

Reklama je základním nástrojem marketingu za cíl propagaci výrobku, služby či obchodní značky, používá se především pro zvýšení prodeje. Marketingoví a reklamní pracovníci totiž prostřednictvím reklamy ovlivňují zvolenou cílovou skupinu a snaží se změnit její chování. Obecně se udává, že reklama má tři cíle – informovat, přesvědčovat a připomínat. Slovo reklama pochází z latinského slova „clamare“, což v překladu znamená křičet nebo volat.

Reklama a legislativa

V českém prostředí je reklama definována zákonem o regulaci reklamy 40/1995 Sb., který byl novelizován zákonem 202/2015 Sb. V zákoně se píše, že „reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží.

Reklama je většinou placenou formou marketingu, která se tedy šíří prostřednictvím tisku, televize, rádia, internetu či outdooru. Cíle i úspěch reklamy se odvíjí od jejího detailního promyšlení a vytvoření. Producent reklamy by měl správně zvolit marketingový mix a především oslovenou cílovou skupinu.

Toužíte po reklamě, díky níž bude váš produkt či firma opravdu vidět? Obraťte se na nás a my vám pomůžeme! Společnost key advantage s.r.o. díky svým dlouholetým zkušenostem umí vytvořit efektivní reklamu, která vyčnívá mezi ostatními.

Hledáte konkrétní pojem?