MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingový mix

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Pojem marketingový mix se užívá pro označení základních marketingových nástrojů, které by se měly používat při plánování marketingové strategie. Slovní spojení „marketingový mix“ začal jako první používat Neil H. Borden, a to v roce 1949. Marketingový mix slouží firmě k tomu, aby její kampaň byla úspěšná a společnost efektivně dosáhla předem stanovených cílů.

Philip Kotler a Gary Armstrong definovali marketingový mix ve své knize Marketing takto: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“

Marketingový mix – několik modelů

V souvislosti s marketingovým mixem existuje několik různých modelů. Asi nejznámějším a nejpoužívanějším je marketingový mix 4P. Mezi nástroje marketingové mixu patří v tomto případě product (výrobek), price (cena), promotion (propagace) a place (místo).

Kromě modelu 4P také marketingoví specialisté používají marketingový mix 4C nebo marketingový mix 5P.

Nevíte si rady s plánováním marketingové strategie? Společnost key advantage s.r.o. pro vás připraví optimální marketingový mix přesně podle vašich potřeb a cílů!