MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingový mix

Pojem marketingový mix se užívá pro označení základních marketingových nástrojů, které by se měly používat při plánování marketingové strategie. Slovní spojení „marketingový mix“ začal jako první používat Neil H. Borden, a to v roce 1949. Marketingový mix slouží firmě k tomu, aby její kampaň byla úspěšná a společnost efektivně dosáhla předem stanovených cílů.

Philip Kotler a Gary Armstrong definovali marketingový mix ve své knize Marketing takto: „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“

Marketingový mix – několik modelů

V souvislosti s marketingovým mixem existuje několik různých modelů. Asi nejznámějším a nejpoužívanějším je marketingový mix 4P. Mezi nástroje marketingové mixu patří v tomto případě product (výrobek), price (cena), promotion (propagace) a place (místo).

Kromě modelu 4P také marketingoví specialisté používají marketingový mix 4C nebo marketingový mix 5P.

Nevíte si rady s plánováním marketingové strategie? Společnost key advantage s.r.o. pro vás připraví optimální marketingový mix přesně podle vašich potřeb a cílů!

Hledáte konkrétní pojem?