SLUŽBY

 

Dopady koronavirové krize na české podniky a jejich zákazníky

 • Jaké je vnímání a očekávání českých spotřebitelů?
 • Jaké dopady očekávají české firmy na jejich činnosti?
 • Co očekávají spotřebitelé od firem v důsledku krize?
 • Jak by české firmy měly reagovat a komunikovat v krizi?
 • Jak Češi vnímají podniky v souvislosti s bojem proti koronaviru?
 • Jak připravit váš byznys na fázi uvolňování opatření?

Jaké je vnímání a očekávání
českých spotřebitelů?

Očekávají obyvatelé ČR změny po skončení koronavirové krize?

Češi chtějí více podpořit domácí produkci

Pociťují češi omezení při nakupování?

  • Skoro polovina Čechů postrádá možnost nákupů produktů a služeb

Co se češi chystají dělat po uvolnění současných omezení?

  • Krize může přinést příležitost pro české firmy

Zdroj: MÉDEA RESEARCH, CASI/ CAWI, reprezentativní výzkum, N:546, sběr dat: 3. až 6. 4. 2020

Jak češi zvládají aktuální situaci?

Za měsíc od vyhlášení omezení volného pohybu osob:

  • Lidé tráví denně u TV v průměru o 52 minut déle – nejvíce za posledních 17 let
  • Stahování TV a filmového obsahu vzrostlo o 25 %
  • Stouplo využívání technologie HbbTV o 40 %

Zdroj: České radiokomunikace

Zdroj: SC&C Covid-19 IV. Vlna, CAWI výzkum, N = 2 085 respondentů, 9. – 14. 4. 2020

Dopady na činnost českých
podniků a očekávání firem

79 % českých firem očekává pokles tržeb a zisků

Tři největší obavy českých firem:

 • 79 % firem má obavy z propadající se ekonomiky a nástupu recese
 • 47 % firem se obává nedostatku likvidity a finančních prostředků
 • 41 % firem očekává změnu spotřebitelského chování s tím související pokles poptávky

K čemu se chystají firmy přistoupit?

 • 76 % firem se chystá omezovat náklady
 • 71 % bude pravděpodobně odkládat plánované investice

 

Za jak dlouho podniky očekávají, že se jejich byznys vrátí do situace před vypuknutím krize?

Za předpokladu, že by se omezení nyní uvolnila (polovina dubna)

 • 29 % firem uvedlo, že chod podniku by se vrátil do normálu do 1 měsíce

Zdroj: Pricewaterhouse Coopers (PwC) Covid-19 CFO Pulse Survey (odpovídali finanční ředitelé 824 firem z 21 států)

Jaká je současná situace firem?

 • 82 % podniků hospodářské komory ČR uvedlo, že pociťují problémy s podnikáním
 • Podniky sledují pokles tržeb většinou v rozmezí 
  40 – 80 %
 • 46 % firem uvedlo, že pokles jejich tržeb přesahuje propad o více jak 40 %

Jaké jsou nejčastější překážky pro činnost podniků?

Za předpokladu, že by se omezení nyní uvolnila (polovina dubna)

 

 • 60 % podniků uvedlo, že největší komplikací je nižší/žádná poptávka
 • 28 % podniků uvedlo, že je překážkou strach zaměstnanců
 • 24 % podniků považuje za překážku nedostatek zdravotnických pomůcek

Očekávají podniky problémy s platbami dodavatelům?

 • 11% firem neočekává žádné zpožděné platby vůči dodavatelům
 • 18 % firem očekává zpoždění plateb téměř všem jejich dodavatelům (především restaurace)

  Zdroj: iRozhlas, ČTK – šetření hospodářské komory ČR

  Jak by české firmy měly reagovat a komunikovat v krizi?

  Jaké chování očekávají spotřebitelé od firem?

  • Reklama i komunikace firem by měla běžet nadále s jiným sdělením – příležitost pro firmy prezentovat výhody a silné stránky
  • Z dlouhodobého hlediska je neefektivní zamrazit rozpočet na reklamu
   • výzkum KANTAR uvádí, že 6 měsíců pozastavení reklamy v TV způsobuje 39% pokles povědomí o značce
   • Omezením rozpočtu na reklamu a PR si firmy oddalují „zotavení“ po krizi
  • Firmy by měly zákazníky informovat o tom, jak budou bojovat a jak se vypořádají s krizí
  • Spotřebitelé preferují značky, pro které jsou jejich zaměstnanci prioritou
   • 75 % spotřebitelů si myslí, že by firmy měly být nápomocné v současné situaci a nemyslet na byznys
   • 75 % spotřebitelů vnímá negativně využití situace pro vlastní propagaci
   • 40 % spotřebitelů uvedlo, že by se firmy měly vyhnout vtipkování
   • 70 % by volilo uklidňující tón komunikace
   • 77 % očekává přizpůsobení komunikace značek
   • 8 % dotázaných uvedlo, že by zastavilo reklamu

    Jak by měly české firmy postupovat v krizi? Na co by se měly firmy zaměřit?

     Dejte vědět svým zákazníkům, jak můžete v této době pomoci.

     Pečlivě přemýšlejte o formě sdělení – aby nevyznělo, že situaci využíváte ve svůj prospěch

      

     Jakou strategii by firmy měly zaujmout v komunikaci k zákazníkům?

      Zájem nakupovat online roste

       Procentní nárůst využívání sociálních sítí

        BUĎTE VIDĚT ONLINE!

         Zdroj: KANTAR COVID-19 BAROMETR – výzkum spotřebitelského chování (30 trhů, přes 25 000 dotázaných)

         Jak by české firmy měly reagovat a komunikovat v krizi?

         Jak to vidí Češi?

         Jak by české firmy měly pomáhat při koronavirové krizi?

         • Češi očekávají od domácích firem především podporu lékařů a zdravotníků
         • České firmy by neměly ztratit kontakt se svými zákazníky, podporovat inovace a aktivně se zapojovat do řešení krize
         • Komunikace těchto činností může firmám významně pomoci posílit pozitivní vnímaní jejich zákazníky

         Jak obyvatelé ČR vnímají zapojení českých firem do boje proti koronaviru?

         • 85 % Čechů vnímá pozitivně značky, které se snaží pomoci v boji proti koronaviru
         • Aktivní zapojení firem může pozitivně ovlivnit nákupní rozhodování zákazníků

         Zdroj: MÉDEA RESEARCH, CASI/ CAWI, reprezentativní výzkum, N:546, sběr dat: 3. až 6. 4. 2020

         Doporučení pro fázi uvolňování

         1. Zůstaňte online a přehodnoťte mediální mix

         ✓ Dále využívejte komunikační kanály, které jste nastavili na počátku krize – zákazníci i zaměstnanci si na ně pravděpodobně zvykli

         ✓ Postupně se můžete vracet i k dříve používaným kanálům a strategiím

         ✓ Lidé zůstanou nadále více online – roste zájem o digitální komunikaci

         2. Rezervujte si mediální prostor v předstihu

         ✓ Budou se realizovat odložené kampaně

         ✓ Firmy budou muset „nakopnout“ svůj byznys a budou více využívat inzerce

         ✓ Očekává se vysoká poptávka po mediálním prostoru

         ✓ Volný prostor v médiích bude pravděpodobně brzy vyprodaný i pro podzimní a zimní období

         3. Zaměřte se na produkty a služby, které si lidé užívají při návratu do běžného životního stylu

         ✓ Propagujte nákupy, služby a aktivity, které si lidé museli odepřít

         ✓ Stále pracujte na omezení nejistoty u zákazníků

         ✓ Komunikujte hodnoty, které pravděpodobně zůstanou důležité i v ústupu krize (vyšší hygiena, důraz na zdraví, finanční jistota apod.)

         ✓ Sdělení nevažte primárně na krizi, ale vycházejte z důležitých hodnot spojených s vaší značkou

         ✓ Motivujte zákazníky k investicím, nabízejte akce – lidé budou odkládat vyšší investice na později

         ✓ Komunikujte kvalitu, český původ, domácí produkci – tyto hodnoty u produktů pravděpodobně trvale posílí

         Zdroje:

         1) MÉDEA RESEARCH, CASI/ CAWI, reprezentativní výzkum, N:546, sběr dat: 3. až 6. 4. 2020
         2) SC&C Covid-19 IV. Vlna, CAWI výzkum, N = 2 085 respondentů, 9. – 14. 4. 2020
         3) Pricewaterhouse Coopers (PwC) Covid-19 CFO Pulse Survey (odpovídali finanční ředitelé 824 firem z 21 států)
         4) České radiokomunikace
         5) iRozhlas, ČTK – šetření hospodářské komory ČR
         6) KANTAR COVID-19 BAROMETR – výzkum spotřebitelského chování (30 trhů, přes 25 000 dotázaných)
         7) MÉDEA RESEARCH, CASI/ CAWI, reprezentativní výzkum, N:546, sběr dat: 3. až 6. 4. 2020

         Chcete chytře vyzrát nad koronavirem v podnikání?

         Náš tým vám vždy poradí a vymyslíme vám řešení na míru pro vás úspěšný byznys.