MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

A-B testing

A-B testing (jinak také bucket testing nebo split-run testing) je marketingová metoda, jejímž cílem je porovnat dvě verze marketingového nástroje. Marketingovým nástrojem může být bannerová reklama, webová stránka, direct mail, aplikace atd. A-B testování probíhá tak, že je vytvořeno několik variant a původní varianta A je ukázána polovině lidem, zatímco „vyzyvatelská“ nová varianta B druhé polovině lidí. Statistika pak určí, která z verzí lépe funguje pro daný cíl.

A-B testing pro větší efektivitu reklamy

U vyzyvatelské varianty A-B testingu se postupně mění funkční či designové prvky a postupným testováním nových verzí se směřuje ke zvýšení efektivity finální marketingové strategie. Při A-B testování PPC systémů se tak například na určitou sadu klíčových slov nechá zobrazovat několik různých textů. Testováním obměňovaných kopií marketingový pracovník zjistí, jaký druh reklamy přiměje ke kliknutí více lidí.

Hledáte konkrétní pojem?