MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

A-B testing

Hledáte konkrétní pojem?

A-B testing (jinak také bucket testing nebo split-run testing) je marketingová metoda, jejímž cílem je porovnat dvě verze marketingového nástroje. Marketingovým nástrojem může být bannerová reklama, webová stránka, direct mail, aplikace atd. A-B testování probíhá tak, že je vytvořeno několik variant a původní varianta A je ukázána polovině lidem, zatímco „vyzyvatelská“ nová varianta B druhé polovině lidí. Statistika pak určí, která z verzí lépe funguje pro daný cíl.

A-B testing pro větší efektivitu reklamy

U vyzyvatelské varianty A-B testingu se postupně mění funkční či designové prvky a postupným testováním nových verzí se směřuje ke zvýšení efektivity finální marketingové strategie. Při A-B testování PPC systémů se tak například na určitou sadu klíčových slov nechá zobrazovat několik různých textů. Testováním obměňovaných kopií marketingový pracovník zjistí, jaký druh reklamy přiměje ke kliknutí více lidí.