MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Ad Awareness

Nezanedbatelnou část vysílacího času televizních stanic tvoří reklama. Reklam je však tolik, že je mnohdy divák přestává vnímat. Jak a jestli lidé vůbec konkrétní reklamy vnímají, to popisuje výraz Ad Awareness.

Pojem Ad Awareness v překladu znamená povědomí o reklamě. Jde o termín, který se používá při výzkumech, kdy je zjišťováno, kolik lidí si danou reklamu vybaví, tedy kolik lidí si ji zapamatovalo. Ad Awareness má dvě formy.

Ad Awareness – spontánní vs. podpořené povědomí

V případě spontánního povědomí se konkrétní reklama divákům vybaví sama. Ve výzkumech se zjišťuje otázkami ve stylu „Kterou reklamu na pivo si pamatujete? Co v ní bylo?“

Naopak podpořená znalost reklamy se ve výzkumech zjišťuje tak, že se pokládá dotaz přímo na konkrétní spot. Například „Pamatujete si novou reklamu na tento prací prášek? Dokážete ji popsat?“

Hledáte konkrétní pojem?