MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

APRA

APRA neboli Asociace Public Relations Agentur je dobrovolné sdružení PR agentur, které působí v České republice. APRA byla založena v roce 1995, je členem mezinárodní organizace International Communications Consultancy Organisation (ICCO) a v současné době sdružuje okolo dvou desítek agentur.

APRA a její cíle

Mezi hlavní cíle Asociace Public Relations Agentur se řadí podpora rozvoje členských agentur, reprezentace oboru PR a budování jeho dobrého jména v očích veřejnosti či sdružování PR agentur působících na českém trhu. Kromě má APRA za poslání vytvářet prostor pro diskuzi odborných témat, kultivovat PR prostředí, poskytovat vzdělání v daném oboru a garantovat kvalitu nabízených služeb i dodržování etických standardů.

Od května 2016 APRA spolupracuje s iniciativou Férový tendr, jejímž cílem je zlepšit systém výběrových řízení a zvýšit vzájemnou důvěru mezi zadavateli a agenturami. Kromě toho Asociace Public Relations organizuje každoroční soutěž s názvem Česká cena za PR.

Hledáte konkrétní pojem?