MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Banner

Hledáte konkrétní pojem?

Anglické slovo banner, které se do češtiny překládá jako prapor, plakát či reklamní proužek, označuje jeden z prvních a nejznámějších druhů internetové reklamy. Banner je většinou obdélník poblíž okraje www stránky, který je tvořen obrázkem, animací či interaktivní grafikou.

Banner a jeho velikost

Velikost internetové reklamy včetně bannerů je prakticky libovolná, existují však určité standardy, které se dodržují. Podle standardů základních reklamních formátů, které v roce 2009 vydalo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), se banner rozděluje na několik druhů:

  • full banner (proužek) – 468×60 pixelů (rozměr původních bannerů)
  • half banner – 234×60
  • leaderboard (ahead) – 700×100 až 998×100
  • megabanner (megaboard) – 728×120 až 750×200

Platba za bannerovou reklamu je různá. Základním způsobem je CPT (Cost per Thousand), tedy platba za počet impresí neboli zobrazení banneru na www stránce. Dalším způsobem je PPC, tedy platba za klik na banner, která souvisí s kontextovou reklamou. Banner ale také může být na www stránce umístěn ve formě sponzorství, a to na určitou dobu.