MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Banner

Banner

Anglické slovo banner, které se do češtiny překládá jako prapor, plakát či reklamní proužek, označuje jeden z prvních a nejznámějších druhů internetové reklamy. Banner je většinou obdélník nebo čtverec který se nachází poblíž okraje webové stránky, na vrchu stránky nebo je vnořen do obsahu webové stránky. Tvoří ho většinou obrázek, výstřižek z videa, animace či interaktivní grafika která zákazníka pobízí k interakci, prezentuje produkt nebo značku.

Banner a jeho velikost

Standardní typy a velikosti bannerů

  • Leaderboard – většinou umístněný na vrchu nebo spodu stránky. Typické rozměry v pixelech: 970×210, 970×350, 970×250, 970×90, 728×90.
  • Rectangle – čtvercový nebo téměř čtvercový banner vnořený do obsahu stránky. Typické rozměry v pixelech: 300×250, 300×300, 250×250, 480×480, 480×300
  • Skyscrapper – vysoký banner umístněn po boku obsahu stránky. Typické rozměry 120×600, 160×600, 300×600

Platba za bannerovou reklamu je různá. Základním způsobem je CPT (Cost per Thousand), tedy platba za počet impresí neboli zobrazení banneru na www stránce. Dalším způsobem je PPC, tedy platba za klik na banner, která souvisí s kontextovou reklamou. Banner ale také může být na www stránce umístěn ve formě sponzorství, a to na určitou dobu.

Hledáte konkrétní pojem?