MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Benchmark

Jedním z nástrojů strategického marketingu, který je běžně používán, je benchmark nebo také benchmarking. Pojem benchmark označuje srovnávací veličinu či kritérium, podle níž se hodnotí výkon firmy, prodávanost produktu, návratnost investic, apod. Primárním cílem benchmarku je tedy získat údaje, které dané firmě pomohou zlepšovat jejich činnost a výkonnost.

Benchmark v praxi
Pokud tedy chce firma hodnotit úspěšnost svých dosažených prodejů za určité období, tak nejlepším měřítkem je buď porovnat aktuální údaje s těmi předešlými (např. prodejnost v roce 2016 je benchmark pro rok 2017), nebo je srovnat s konkurencí a jejími výsledky. Pokud chce firma uspět na trhu, mít přehled o své činnosti a mít výhodu nad konkurenčními společnostmi, tak by benchmark neměl chybět v její marketingové strategii.

Benchmarking se také dělí na několik typů – konkureční, funkcionální, procesní, zákaznický a taktický. Podle prostředí se benchmark rozlišuje také na interní (srovnávání výkonnosti uvnitř firmy) a externí (porovnání s konkurencí).

Se získáváním informací o konkurenci se úzce pojí pojem Competitive Intelligence neboli konkurenční zpravodajství.

Hledáte konkrétní pojem?