MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Branding

Branding

Branding je strategický proces budování a řízení značky. Tento proces zahrnuje všechny aktivity, které mají za cíl vytvořit a udržet silné spojení mezi značkou a zákazníky. Hlavním cílem brandingových aktivit je vytvořit pozitivní a rozpoznatelnou obrazovou, emocionální a hodnotovou asociaci s danou značkou.

Branding zahrnuje vytváření a péči o název, logo, slogan, design, barevnou paletu a dalších vizuální a komunikační prvky. Kromě toho ale zahrnuje i definování hodnot a poslání značky, které vytvářejí emocionální spojení se zákazníky.

V dnešním světě je branding klíčovým prvkem marketingové strategie, protože pomáhá odlišovat značky od konkurence a vytvářet dlouhodobou hodnotu pro firmu. Efektivní branding je založen na konzistentní a autentické prezentaci značky ve všech interakcích s zákazníky a ve všech formách komunikace.

Hledáte konkrétní pojem?