MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

CAPI

CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) je označení pro hojně užívanou metodu sběru dat, uplatňovanou zejména při průzkumech trhu. Tato metoda spočívá v zaznamenávání odpovědí respondentů do elektronického zařízení – počítače, tabletu, mobilního telefonu apod. Při metodě CAPI se počítá se zapojením tazatele, který respondentovi klade otázky a zaznamenává jeho odpovědi do daného přístroje.

CAPI – výhody a nevýhody

Využívání elektronických zařízení při průzkumech trhu a vyplňování dotazníků je dnes běžnou praxí. Na rozdíl od zaznamenávání do papírových archů odpadá práce navíc ve formě přepisování dat a následného kódování. Software, využívaný pro metodu sběru dat CAPI, navíc dokáže téměř automaticky jednotlivé dotazníky zpracovat a celou anketu komplexně vyhodnotit. Nevýhodou může být jisté riziko spojené s možností selhání systému, důraz na kvalitu softwaru i hardwaru by tak měl být zřejmý.

Další metody sběru dat:

Hledáte konkrétní pojem?