MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Client Net

Pod pojem Client Net se rozumí finální cena, za kterou klient dostane daný reklamní produkt. Jedná se o reálnou cenu, kterou zadavatel reklamy zaplatí poté, co se vezmou v úvahu veškeré bonusy, slevy, provize pro agenturu a další možné finance.

Tato konečná cena bývá uváděna nejen pod pojmem Client Net, ale občas i pod názvem Client Cost.

Hledáte konkrétní pojem?