MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Color marketing

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Pod označení color marketing se skrývají techniky, které slouží ke vzbuzení zájmu produkt pomocí využití barev. Základem je skutečnost, že každá barva půso na spotřebitele jinak, ovlivňuje jeho vnímání a rozhodování. Je tedy dobré vědět, jaké pocity barvy vzbuzují, jaké sdělení jimi můžeme předávat a jak je využít ve své komunikaci.

Color marketing – příklady

Žlutá například slouží v reklamě k přilákání pozornosti, červená zase stimuluje apetit, a proto ji využívají ve své komunikaci restaurační řetězce. Zelená je barvou zdraví a přírody, takže ji využívají firmy vyrábějící zdravé a ekologické produkty.

Color marketing se využívá zejména u firemních log, ale také u designu produktů, jejich obalů a podbně. Při využívání color marketingu je ale důležité brát na vědomí, že vnímání barev je podmíněno kulturně a jejich vliv na jedince je jen dočasný.