MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Color marketing

Pod označení color marketing se skrývají techniky, které slouží ke vzbuzení zájmu produkt pomocí využití barev. Základem je skutečnost, že každá barva půso na spotřebitele jinak, ovlivňuje jeho vnímání a rozhodování. Je tedy dobré vědět, jaké pocity barvy vzbuzují, jaké sdělení jimi můžeme předávat a jak je využít ve své komunikaci.

Color marketing – příklady

Žlutá například slouží v reklamě k přilákání pozornosti, červená zase stimuluje apetit, a proto ji využívají ve své komunikaci restaurační řetězce. Zelená je barvou zdraví a přírody, takže ji využívají firmy vyrábějící zdravé a ekologické produkty.

Color marketing se využívá zejména u firemních log, ale také u designu produktů, jejich obalů a podbně. Při využívání color marketingu je ale důležité brát na vědomí, že vnímání barev je podmíněno kulturně a jejich vliv na jedince je jen dočasný.

Hledáte konkrétní pojem?