MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Čtenost

Pod pojmem čtenost rozumíme počet lidí, kteří četli konkrétní vydání novin/časopisu/tiskového titulu. Udává se buď v tisících, nebo v procentech. V případě procentuálního vyjádření se za základ považuje celá cílová skupina. Pokud je tedy čtenost například 50%, znamená to, že bylo daným tiskovým titulem zasaženo 50% osob z cílové skupiny.

Je nutné rozlišovat mezi čteností a prodaným nákladem. Čtenost bývá zpravidla vyšší než počet prodaných výtisku, jelikož je zcela normální, že jedny noviny přečte více lidí (např. v domácnosti, v zaměstnání…)

Čtenost na vydání X čtenost v delším období

Rozlišujeme dva základní typy čtenosti. Čtenost na vydání udává, kolik lidí přečetlo konkrétní vydání tiskového titulu. Čtenost v delším období odpovídá na otázku, nakolik čte cílová skupina dané periodikum po delší časový úsek. V úvahu se bere dvanáctinásobek periodicity titulu, což u deníku znamená, jestli respondent daný deník četl alespoň jednou za 12-14 dní.

Čtenost na vydání je samozřejmě spravedlivější ukazatel, jelikož neznevýhodňuje tituly, které například nemají víkendové vydání.

Hledáte konkrétní pojem?