MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Deadline

Deadline je anglické označení pro uzávěrku nebo konečnou lhůtu pro odevzdání zadaného úkolu. Obecně se slovo deadline používá pro označení posledního, konečného a nejzazšího termínu, do kterého musí být splněn určitý úkol či zadaná práce.

Je to tedy datum a čas, který je poslední šancí k odevzdání úkolu, ať už se jedná o článek, kampaň, grafický návrh, podklady pro další úkol a podobně. S deadline se tak setkává v podstatě každý v jakémkoliv oboru činnosti.

Hledáte konkrétní pojem?