MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno D

Hledáte konkrétní pojem?

Digitální marketing

Digitální marketing Digitální marketing, dříve známý jako online marketing či internetový marketing, představuje metody marketingové komunikace a propagace využívající internet a digitální media k dosažení specifických marketingových cílů. Obsahuje různé obory a...

Digitální agentura

Digitální agentura Digitální agentura je organizace specializovaná v poskytování komplexních služeb v oblasti digitálního marketingu, online prezence a digitálního rozvoje pro své klienty. Tyto agentury obvykle sdružují tým odborníků s dovednostmi v oblasti grafického...

Dynamický (html5) banner

Dynamický (HTML5) banner je typ online reklamy, který využívá pokročilé technologie, jako je HTML5, CSS3 a JavaScript, k vytvoření interaktivních a poutavých reklamních prvků. Tyto bannery se liší od tradičních statických bannerů tím, že se hýbou a umožňují větší...

DV360

DV360, plným názvem Google Display & Video 360, je komplexní platforma pro nákup médií, která je součástí Google Marketing Platform. Tato platforma umožňuje inzerentům efektivní a strategické plánování, nákup, měření a optimalizaci kampaní v digitálních médiích od...

Duhová kulička

Duhová kulička je Mezinárodní soutěž propagace filmových a audiovizuálních děl. Soutěží se o titul Nejlepší marketingová kampaň v oblasti hraného, animovaného a dokumentárního filmu. Probíhá od roku 1999. Soutěž Duhová kulička se koná každý rok v rámci Mezinárodního...

DTP

DTP je zkratka anglického spojení desktop publishing, který doslova znamená publikování na psacím stole. DTP a tvorba tištěných médií Zkratka DTP v první řadě pojmenovává proces výroby tištěných médií pomocí počítače. Pojem se používá od 80. let 20. století, kdy se...

Daypart

Pojem daypart se používá pro označení části dne. Každý den je pro účely tvorby vysílacího programu rozdělen na pomyslné části. V každé části pak televize nebo rádio nabízí typově odlišný program, který je pro daný daypart vhodný. Daypart – klíčový pojem ve vysílaní...

Deadline

Deadline je anglické označení pro uzávěrku nebo konečnou lhůtu pro odevzdání zadaného úkolu. Obecně se slovo deadline používá pro označení posledního, konečného a nejzazšího termínu, do kterého musí být splněn určitý úkol či zadaná práce. Je to tedy datum a čas, který...

Decay effect

Ač může být reklamní kampaň sebelepší, musí počítat s tím, že její účinek bude s přibývajícím časem postupně slábnout. A právě tento jev popisuje marketingový pojem decay effect, který se dá přeložit jako „rozpad účinku“. Decay effect tedy popisuje odeznívání...

Downmarket

Downmarket je méně prestižní segment trhu, který se zaměřuje na nízkou cenu a základní služby. Produkty downmarketu jsou určeny pro spotřebitele s nízkými příjmy. Tomu odpovídá i jejich kvalita a způsob prezentace a reklamy. Downmarket může označovat i skupinu lidí,...

Direct marketing

Direct marketing, neboli přímý marketing je forma reklamy, při které společnosti a organizace komunikují v přímém kontaktu se zákazníky. Direct marketing spočívá ve snaze odstranit anonymitu zákazníka, zaměřuje se na konkrétní potřeby, snaží se díky personalizaci...

Direct mail

Direct mail je základní formou direct marketingu. Jde o veškerou marketingovou aktivitu spojenou s reklamou rozesílanou skrz poštu nebo elektronickou poštu. Obsahem listovní zásilky nebo emailu je při direct mailu obvykle dopis s nabídkou, newsletter, stručný...

DINKY

DINKY je akronym pro anglický výraz „Double Income, No Kids Yet“, které lze přeložit jako „dvojí příjem, dosud žádné děti“. Zkratkou DINKY se tedy označuje konkrétní cílová skupina, která je pro marketing velmi důležitá, neboť má velký nákupní potenciál. DINKY =...

Diminishing returns

Pod pojmem diminishing returns je možné si představit snižující se účinek reklamy, klesající výnosy z reklamy a jakousi nenávratnost investic. Jednoduše a v kostce řečeno – v médiích to funguje tak, že za každou další investici získáváme méně mediálního výkonu, než...

Deník

Jako deník se označuje denně vycházející tištěné periodikum, noviny, které obsahují zpravodajství i publicistiku. Deník vychází nejčastěji 6x týdně, některé deníky ale mohou vycházet 5x (například Hospodářské noviny) nebo naopak 7x týdně (například Blesk). Podle času...

Demografie

Věda, která studuje proces reprodukce lidských populací – takový je obecný význam slova demografie. V oblasti reklamy a marketingu se však pojem demografie používá pro popis struktury obyvatelstva či cílové skupiny, který slouží pro vytvoření efektivní reklamní...

DSP – Demand Side Platform

DSP – Demand Side Platform je systém na straně inzerentů určený k plánování a správě online kampaní. S tímto pojmem se úzce pojí marketingový pojem RTB (Real Time Bidding). DSP systémy lze charakterizovat jako místo, kde probíhají aukce v reálném čase a prodávají se...

Decision maker

Decision maker je anglický výraz pro „člověka, který činí rozhodnutí“ ve smyslu nákupu nabízených produktů či služeb. Pro marketingové experty je důležité zjistit, kdo je decision maker a podle jakých kritérií se rozhoduje, a to z důvodu ideálního zacílení reklamní...