MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Decision maker

Hledáte konkrétní pojem?

[wpseo_breadcrumb]

Decision maker je anglický výraz pro „člověka, který činí rozhodnutí“ ve smyslu nákupu nabízených produktů či služeb. Pro marketingové experty je důležité zjistit, kdo je decision maker a podle jakých kritérií se rozhoduje, a to z důvodu ideálního zacílení reklamní kampaně.

Decision maker v domácnosti i ve firmě

S pojmem decision maker pracuje jak B2C marketing (zacílený na spotřebitele), tak i B2B marketing (zacílený na firmy). V B2C se zkoumá decision maker v domácnosti, respektive zda má muž či žena rozhodovací pravomoci v dané domácnosti. Ohledně nákupu dekorativních věcí do domácnosti většinou rozhoduje žena, naopak o pořízení vozidla zase muž. A právě podle toho, kdo je v dané oblasti decision maker, může být přesně naplánována marketingová strategie.

V případě B2B marketingu se zjišťuje, kdo v dané firmě či společnosti má rozhodovací pravomoci. Jako decision maker může vystupovat majitel, ředitel či manažer určité sekce, apod.