MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Decision maker

Decision maker je anglický výraz pro „člověka, který činí rozhodnutí“ ve smyslu nákupu nabízených produktů či služeb. Pro marketingové experty je důležité zjistit, kdo je decision maker a podle jakých kritérií se rozhoduje, a to z důvodu ideálního zacílení reklamní kampaně.

Decision maker v domácnosti i ve firmě

S pojmem decision maker pracuje jak B2C marketing (zacílený na spotřebitele), tak i B2B marketing (zacílený na firmy). V B2C se zkoumá decision maker v domácnosti, respektive zda má muž či žena rozhodovací pravomoci v dané domácnosti. Ohledně nákupu dekorativních věcí do domácnosti většinou rozhoduje žena, naopak o pořízení vozidla zase muž. A právě podle toho, kdo je v dané oblasti decision maker, může být přesně naplánována marketingová strategie.

V případě B2B marketingu se zjišťuje, kdo v dané firmě či společnosti má rozhodovací pravomoci. Jako decision maker může vystupovat majitel, ředitel či manažer určité sekce, apod.

Hledáte konkrétní pojem?