MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Direct mail

Direct mail je základní formou direct marketingu. Jde o veškerou marketingovou aktivitu spojenou s reklamou rozesílanou skrz poštu nebo elektronickou poštu. Obsahem listovní zásilky nebo emailu je při direct mailu obvykle dopis s nabídkou, newsletter, stručný informační a propagační leták, případně ceníky, kupóny nebo katalogy. Jednotlivé direct mail kampaně můžou cílit například na určitou demografickou skupinu zákazníků nebo na určitý trh.

Direct mail mnozí považují za spam

Výhodami direct mailu je jeho efektivita ve vyvolání reakce, zvláště pokud je dobře napsaný a zaměřený. Za nevýhodu se považuje nevyžádanost direct mailu. Mnozí adresáti direct mail automaticky vyhazují jako spam. V případě, že direct mail nevede k patřičným výsledkům, se může společnosti neúměrně prodražit. Direct mail využívají především obchodní firmy, ale i charity, neziskové organizace či politické organizace.

Hledáte konkrétní pojem?