MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Downmarket

Downmarket je méně prestižní segment trhu, který se zaměřuje na nízkou cenu a základní služby. Produkty downmarketu jsou určeny pro spotřebitele s nízkými příjmy. Tomu odpovídá i jejich kvalita a způsob prezentace a reklamy. Downmarket může označovat i skupinu lidí, pro kterou je zásadní právě cena na úkor výkonu. Downmarketem jsou lidé z nižších vrstev s omezenými finančními možnostmi.

Downmarket – nižší kvalita i cena

Nízké ceny produktů downmarketu se dosahuje nejčastěji použitím málo kvalitních materiálů. Příkladem downmarketu tak mohou být trička vyráběná z bavlny druhé jakosti, z materiálu, který zbyl po zpracování kvalitní bavlny. Marketingové strategie v oblasti downmarketu kladou důraz na propagaci nízké ceny a dostupnosti a zaměřují se tak na priority cílové skupiny. Pro spotřebitele downmarketu je nejdůležitější, že si výrobek mohou dovolit, kvalita je až na druhém místě.

Opakem downmarketu je upmarket.

Hledáte konkrétní pojem?