MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Full banner

Jedním z formátů internetové reklamy je full banner. Jedná se o reklamní proužek o rozměrech 468×60 pixelů. Nachází se zpravidla v horní části internetové stránky, na rozdíl od leaderboardu však nezabírá prostor v celé šíři webu, a proto se často umísťuje vedle loga či jiného reklamního místa. Obvykle tvoří významnou část headeru a jeho pozice bývá nad seznamem kategorií internetové stránky.

Full banner patří k nejviditelnějším reklamním plochám na stránce, proto je také cenově nákladnější. Poskytovatelé tohoto reklamního prostoru si stejně jako u jiných typů bannerové reklamy kladou různě přísné podmínky, mezi které patří obvykle zákaz umístění trikové reklamy, nelegálního obsahu či pornografického materiálu.

Chcete vytvořit full banner?

key advantage s.r.o. vám v případě zájmu zajistíme kompletní výrobu efektivní full bannerové reklamy včetně vyhledání ideálního reklamního prostoru.

Hledáte konkrétní pojem?