MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno F

Hledáte konkrétní pojem?

Focus group(s)

Focus group je kvalitativní výzkumná metoda získávání dat. Slouží k zjišťování postojů, názorů, mínění a motivů jednání. Metoda focus group se často používá v marketingových výzkumech například k testování účinnosti reklamy nebo ke zjištění reakce na nový produkt....

Frekvence

Frekvence znamená četnost a označuje průměrný počet zásahů cílové skupiny určitým reklamním sdělením (kampaní) za určité období. Je to tedy číslo, které nám udává o počet zobrazení reklamy jedné osobě. Frekvence tak ukazuje počty nebo podíly jedinců z cílové skupiny,...

Full banner

Jedním z formátů internetové reklamy je full banner. Jedná se o reklamní proužek o rozměrech 468x60 pixelů. Nachází se zpravidla v horní části internetové stránky, na rozdíl od leaderboardu však nezabírá prostor v celé šíři webu, a proto se často umísťuje...

First try

Anglické slovní spojení firts try se překládá jako „první zkouška“. A tento překlad vyjadřuje přesně to, co se pod pojmem first try skrývá. Jedná se o okamžik, kdy zákazník/spotřebitel poprvé vyzkouší nový, pro něj neznámý produkt, výrobek či značku. First try...

Face to face

Face to face neboli face to face rozhovor je jedna z nějčastěji používaných metod kvantitativního marketingového výzkumu. Jde o rozhovor tváří v tvář, při kterém tazatel osobně komunikuje s respondentem. Při technice face to face dochází k řízenému rozhovoru jednoho...