MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Indoor

Pojem indoor se používá pro označení reklamních nosičů, které jsou umísťovány uvnitř budov.

S indoor reklamou se můžeme setkat v obchodních domech, dopravních prostředcích, na nádražích a v podobných veřejných prostorách. Indoor reklama může zahrnovat formáty, které se běžně používají ve venkovní reklamě, jako jsou plakáty, ale může jít také o speciální formáty, například podlahovou grafiku, reklamu na nákupních vozících, na regálech, případně reklamní obrazovky v čekárnách u lékařů.

Opakem indoor reklamy je outdoor reklama, do níž se řadí například billboardybigboardymegaboardy nebo CityLight Vitrine.

Hledáte konkrétní pojem?