MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno I

Hledáte konkrétní pojem?

IP adresa

IP adresa je číslo, které jednoznačně identifikuje počítač v síti používající IP, tedy internetový protokol. Má formát čtveřice čísel v rozsahu od 0 do 255, které jsou od sebe oddělené tečkou. Svou IP adresu má každý počítač připojený k internetu a každý počítač má...

Inzertní výkon

Inzertní výkon ukazuje objem inzerce umístěné v médiu, v konkrétním tiskovém titulu. Znamená tedy příjem, který tiskový titul generuje svým vlastníkům. Inzertní výkon tak slouží k poměřování úspěšnosti jednotlivých tiskových titulů. Inzertní výkon se sleduje...

Interstitial

Pokud jste se někdy setkali při návštěvě internetové stránky před jejím načtením s reklamou, která se zobrazila takřka přes celou plochu a po několika vteřinách zmizela, vězte, že šlo o tzv. interstitial. Použití interstitialu (v českém prostředí se užívá...

Internetový marketing

Internetový marketing Internetový marketing, známý také jako online marketing, zahrnuje řadu strategií a technik využívajících internet k propagaci a komunikaci marketingových cílů. Tyto metody zahrnují široké spektrum nástrojů a disciplín, od optimalizace pro...

Integrovaná komunikace

Integrovaná komunikace označuje jednotnou a vnitřně soudržnou komunikaci směrem od producenta k zákazníkům. Pod pojmem integrovaná komunikace se tedy nenachází například pouze masmediální reklama, ale v podstatě všechny aktivity, které společnost, výrobce či...

Infotainment

Infotainment je neologismus složený ze dvou anglických výrazů - information a entertainment, tedy informace a zábava. Jde o médii produkovaný materiál, jehož účel je zároveň bavit a informovat. Infotainment se u diváka snaží vyvolat emoce jako jsou úžas, potěšení,...

Infiltration marketing

Základem infiltration marketingu (infiltračního marketingu) je napojení se do různých komunit a uživatelských skupin, v rámci kterých dochází k nenápadnému doporučování vlastních produktů a služeb. Infiltrační marketing spočívá ve vydávání se za skutečného člena dané...

Indoor

Pojem indoor se používá pro označení reklamních nosičů, které jsou umísťovány uvnitř budov. S indoor reklamou se můžeme setkat v obchodních domech, dopravních prostředcích, na nádražích a v podobných veřejných prostorách. Indoor reklama může zahrnovat formáty, které...

In-store

Pod pojmem in-store se skrývá velmi účinný a přímo mířený způsob reklamy. Jedná se o reklamu na určitý produkt přímo v místě jeho prodeje. In-store tedy cílí na skupinu lidí, která se vyskytuje v bezprostřední blízkosti zboží, na které je kampaň sestavena. In-store...

Index zapomínání

Je normální, že na reklamu, kterou jsme někde uviděli, po nějaké době zapomeneme. Na některé reklamy se zapomene dříve, na jiné později. Index zapomínání má za úkol sledovat a měřit, jak rychle určitá cílová skupina zapomíná konkrétní reklamu, kterou viděla či...

I-Layer

Jako I-Layer označujeme agresivní formát internetové reklamy využívající dvě kreativy. I-Layer je tedy banner, který se skládá ze dvou propojených vrstev. Prvním je menší, základní banner, který je na webové stránce umístěn fixně. Druhým je větší banner nebo vrstva...

Image

Image značky, firmy či produktu je to, jak se ona značka (firma, produkt, …) projevuje, představuje a jak na spotřebitele působí. Image je v podstatě to, jak daný produkt vnímá určitá skupina lidí, jak je mezi veřejností oblíbený či neoblíbený. Image bývá záměrně a...

Implementační plán

Implementační plán je dokument, který obsahuje podrobně rozpracované detaily o reklamní kampani. Týká se začlenění reklamy do různých typů médií. Implementační plán pro konkrétní médium V případě televizní reklamy jde o seznam kanálů, vysílací čas,...

Imprese

Imprese označuje počet zobrazení reklamního prostoru, nejčastěji banneru. Je třeba si uvědomit, že imprese označuje počet zobrazení, nikoliv počet zhlédnutí. Pokud je reklamní plocha umístěná na méně viditelném místě, např. v patičce nebo v horní liště, uživatel ji...