MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Inzertní výkon

Inzertní výkon ukazuje objem inzerce umístěné v médiu, v konkrétním tiskovém titulu. Znamená tedy příjem, který tiskový titul generuje svým vlastníkům. Inzertní výkon tak slouží k poměřování úspěšnosti jednotlivých tiskových titulů.

Inzertní výkon se sleduje pomocí monitoringu, na základě kterého lze získat přehled o hrubých inzertních výkonech jednotlivých titulů. Pokud je příjem z inzerce nižší než náklady na provoz titulu, vlastník může titul dotovat, případně jej prodá nebo ukončí jeho výrobu.

Hledáte konkrétní pojem?