MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Klíčová slova

Klíčová slova (anglicky keywords) jsou takové výrazy, které jsou v daném textu nejdůležitější, opakují se a jsou také nejvíce vyhledávaná.

Úspěšný reklamní text musí být tedy sestaven tak, aby obsahoval co nejčastěji vyhledávaná klíčová slova. Proto se u reklamních textů provádí takzvaná optimalizace pro vyhledávače, spočívající v nalezení a aplikaci takových výrazů, které lidé nejčastěji hledají. Tyto výrazy označujeme právě jako klíčová slova.

Jedním z hlavních předpokladů efektivního článku je nejen správné zvolení klíčových výrazů, ale také jejich citlivá a úderná aplikace do textu. Jde tudíž o to, odhalit a používat v textu výrazy, které se v souvislosti s daným tématem vyhledávají na internetu nejčastěji.

Klíčová slova je nutno používat jak v textu, tak i v titulku i mezititulcích, v prolincích, v url adresách, v popisech obrázků, apod.

Nejlepší klíčová slova mají následující znaky:

  • jsou často vyhledávané
  • mají nízkou konkurenci výsledků
  • jsou pragmaticky voleny
  • počet klíčových výrazů v textu nesmí být přehnaný, ale ani nedostatečný

Společnost key advantage s.r.o. zaměstnává odborníky, kteří se optimalizací klíčových slov zabývají a perfektně ji ovládají. Správná klíčová slova umíme nejen vyhledat, ale také je efektivně a nenásilně používat v našich textech.

Hledáte konkrétní pojem?