MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno K

Hledáte konkrétní pojem?

Komunikační mix

Komunikační mix Pojem komunikační mix vyjádřuje seznam prostředků (médií a jiných prvků), kterými komunikujeme směrem k potenciálním či stávajícím zákazníkům, nebo k veřejnosti. Je jednou ze složek marketingového mixu. Účelem komunikačního mixu je udržet si stávající...

Komunikační strategie

Komunikační strategie Komunikační strategie definuje cesty a nástroje pro dosažení komunikačních cílů, zahrnující analýzu současné situace, stanovení budoucích cílů a určení prostředků pro jejich dosažení. Zaměřuje se na dlouhodobou vizi, hodnoty a rozpočet spojený s...

KPI – Key Performance Indicator

KPI (Key Performance Indicator) je v českém znění "klíčový ukazatel výkonu". Jde o obecné označení ukazatele, který slouží k měření výkonu a tedy k posouzení vlastních úspěchů. V různých oblastech se využívají různé klíčové ukazatele výkonu, měření úspěšnosti se také...

Konverze, konverzní poměr

Konverze je pojem, který využívá online marketing. Za konverzi se považuje situace, kdy uživatel internetu vykoná na konkrétním webu nějakou akci, kterou si prodejce vytyčil. Konverze souvisí s internetovou reklamou – reklama se snaží přilákat zákazníky na web...

Kontextová reklama

Kontextová reklama je typem internetové reklamy, kterou se označují převážně textové inzeráty. Jak vyplývá z názvu tohoto pojmu, kontextová reklama se internetovým uživatelům zobrazuje podle kontextu – obsahu konkrétní webové stránky. Kontextová reklama je obvykle...

Komunitní server

Komunitní server je označení pro web, na kterém se pravidelně schází určitá skupina lidí a vzájemně komunikuje a interaguje. Jde také o jiné označení sociálních médií. Za komunitní server tak můžeme považovat chaty a diskuzní fóra, seznamovací servery, zájmové weby,...

Komunikační agentura

Komunikační agentura je v podstatě novější název pro reklamní agenturu, přesto se od reklamní agentury v mnohém odlišuje. Komunikační agentura se odvíjí od myšlenky, že pro úspěch komerční komunikace je zásadní jednota a vnitřní soudržnost všech komunikačních složek....

Klíčová slova

Klíčová slova (anglicky keywords) jsou takové výrazy, které jsou v daném textu nejdůležitější, opakují se a jsou také nejvíce vyhledávaná. Úspěšný reklamní text musí být tedy sestaven tak, aby obsahoval co nejčastěji vyhledávaná klíčová slova. Proto se u reklamních...

Klamavá reklama

Klamavá reklama je šíření informací o produktu či podniku, které o něm vyvolají nepravdivou, a tedy klamnou představu. Jedná se o jednání spadající do kategorie tzv. nekalé soutěže v reklamě. Prostřednictvím klamavé reklamy může subjekt vygenerovat zisk a prospěch, a...

Katalog webových stránek

Katalog webových stránek nebo také internetový katalog je strukturovaný seznam odkazů na webové stránky. Katalog webových stránek bývá řazen do stromu podle tematických kategorií. Uživatel si vybere kategorii, o kterou se zajímá, eventuálně...

Krizová komunikace

Krizová komunikace je důležitým pojmem v oboru PR (Public Relations). Jedná se o způsob externí i interní komunikace firmy, jež se nachází krizi, respektive situaci, kdy je ohrožena její pověst či stabilita. Krizová komunikace je tedy důležitá pro zachování dobrého...

Kupláž

Označení kupláž se používá pro pojmenování inzerce ve více titulech jednoho vydavatelství najednou v podobě inzertního produktu. Kupláž tak znamená lepší cenu, podmínkou přitom je, aby inzerce vyšla ve stejný okamžik. Kupláž = inzerce za výhodnou cenu Tato...

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je výzkum založený na získávání tzv. tvrdých dat - numerických nebo statistických dat. Kvantitativní výzkum používá statistické metody k popisu společenských jevů. Určuje množství určitých postojů, názorů typů chování a dalších definovaných...

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum je výzkum, který především zjišťují, jak jednotlivci i skupiny interpretují svět . Používá se k poznání skrytých příčin, názorů a motivací, k porozumění akcí, významů a interpretací v jejich sociálním kontextu. Kvalitativní výzkum zajišťuje vhled...