MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Komunikační agentura

Komunikační agentura je v podstatě novější název pro reklamní agenturu, přesto se od reklamní agentury v mnohém odlišuje. Komunikační agentura se odvíjí od myšlenky, že pro úspěch komerční komunikace je zásadní jednota a vnitřní soudržnost všech komunikačních složek.

Reklamní vs. komunikační agentura

Rozdíl tedy spočívá v tom, že reklamní agentura aplikovala jednotlivé nástroje komunikačního mixu nezávisle na sobě, tak komunikační agentura se naopak snaží o propojení všech složek komunikace do jednoho uceleného komunikačního mixu. Více viz heslo integrovaná komunikace.

V praxi by měla produkce komunikační agentury vypadat tak, že na příjemce nebude působit pouze masmediální reklama, ale i ostatní složky komerční komunikace. Komunikační agentura by tedy měla mít za svůj hlavní úkol tvorbu komplexní komunikace mezi producentem a zákazníky. Její úkoly jsou tedy větší než například jen produkce reklamních inzerátů či PR textů.

Komunikační agentury v České republice sdružuje Asociace komunikačních agentur (AKA). Komunikační agentura ovšem musí splnit určité podmínky, aby získala členství v této organizaci.

Hledáte konkrétní pojem?