MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Krizová komunikace

Krizová komunikace je důležitým pojmem v oboru PR (Public Relations). Jedná se o způsob externí i interní komunikace firmy, jež se nachází krizi, respektive situaci, kdy je ohrožena její pověst či stabilita. Krizová komunikace je tedy důležitá pro zachování dobrého jména firmy, proto ji většinou vykonávají experti s dlouholetými zkušenostmi.

Krizová komunikace i jako prevence

Krizová komunikace by však měla být využívána i v době, kdy se firma nepotýká s krizí. Je totiž velmi důležité si u veřejnosti i médií budovat dobrou pověst, která může firmě pomoci v samotné krizi. Krizová komunikace by tedy měla sloužit nejen jako prostředek ke zvládnutí krize, ale i jako její prevence.

Každý správný manažer by měl mít zvládnutou krizovou komunikaci, nebo by na ní měl pověřit vyškoleného odborníka. Krizová komunikace je jak externí (tiskové zprávy, vystoupení na veřejnosti), tak i interní (vztahy na pracovišti, organizace práce). Předpokladem pro úspěch krizové komunikace je dobrá připravenost, schopnost improvizace i dobrá fyzická a psychická odolnost.

Hledáte konkrétní pojem?