MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Layout

Pod pojmem layout se rozumí grafické rozložení jednotlivých prvků v rámci jedné strany. Jedná se o rozvržení tiskového, ale i elektronického reklamního materiálu, jako jsou různé letáky, inzeráty, časopisydeníky či webové stránky.

Layout tvoří celkový vzhled grafických produktů a tiskovin, jelikož je zvykem, že se u konkrétních titulů stále opakuje. Grafická podoba novin, časopisů, ale i dalších médií je u konkrétních titulů stále stejná, mění se pouze obsah.

Layout zpravidla zahrnuje následující prvky:

  • formát stránky a tiskové zrcadlo
  • pozadí, barvy
  • grafické prvky jako je logo atd.
  • rozvržení textu, nadpisy
  • velikost, barva a typ písma
  • rozvržení obrázků, prázdných i reklamních ploch
  • záhlaví

O jakémsi layoutu hovoříme i u televizních pořadů. I ty mají jednotnou formu, dle které je divák rychle pozná.

Pro účinnost reklamních tisků je důležité, aby si uživatel layout zapamatoval a spojil si jej s konkrétním produktem či značkou.

Hledáte konkrétní pojem?