MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno L

Hledáte konkrétní pojem?

Long Tail

Uživatelé internetových vyhledávačů vyhledávají zpravidla dva typy frází. Prvním typem jsou obecná slova, která jsou vyhledávaná ve velké míře (např. fráze ubytování, reality, dovolená…) a jsou populární, druhým typem jsou fráze méně často vyhledávané, ale...

Loss leader

Pod pojmem Loss leader se rozumí oblíbený produkt. Jedná se nejčastěji o produkt v supermarketu, ale může se vyskytovat i jinde. Loss leader má za úkol přilákat zákazníky a přimět je ke koupi sebe sama cestou slevy. Takový produkt podporuje prodej i jiného zboží. Loss...

Logo

Logo neboli grafická značka představuje grafické znázornění symbolu firmy či produktu. Úkolem loga je v mysli příjemce okamžitě spojit grafické provedení s konkrétní značkou, firmou či produktem. Logo bývá obvykle tvořeno názvem společnosti. Pokud logo obsahuje jen...

Leaflet

Leaflet lze do češtiny přeložit jako reklamní leták. Jde o tištěnou publikaci, která se používá pro reklamní a marketingové účely, může být ale také informativní. Vyznačuje se tím, že mívá propracovaný design, je vytištěný barevně a ve vysoké kvalitě. K čemu leaftet...

Leader board

Leader board je pojem pro jeden z formátů internetové reklamy, a sice pro grafickou bannerovou reklamu. Jedná se nejčastěji o horizontální reklamní proužek umístěný na začátku webu v horní části stránky. Mnohdy bývá dokonce až nad hlavičkou webu. Další variantou je i...

Lead

Jako lead se označuje druh konverze, většinou se jedná o získání kontaktu na klienta. Zároveň se pojem lead používá právě i pro tohoto potenciálního zákazníka, který vyjádří zájem o produkt či službu. Lead a konverze Konverze je ukazatelem efektivity reklamní kampaně....

LBS – Location Based Services

LBS (Location Based Services) je obecné označení pro využívání služeb, které pracují s určováním polohy. Synonymem této zkratky je geotagging. Díky chytrým telefonům a dalším elektronickým zařízením lze pomocí GPS či WiFi jednoduše určit polohu uživatele. Toho se...

Layout

Pod pojmem layout se rozumí grafické rozložení jednotlivých prvků v rámci jedné strany. Jedná se o rozvržení tiskového, ale i elektronického reklamního materiálu, jako jsou různé letáky, inzeráty, časopisy, deníky či webové stránky. Layout tvoří celkový vzhled...

Launch

Pojem launch znamená ve světě marketingu a médií uvedení výrobku na trh. Jde o marketingovou aktivitu s cílem představení (a poté prodání) nového produktu či značky cílové skupině. Launch má za cíl vybudovat povědomí o novém produktu, představit jej spolu s jeho...