MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno L

Hledáte konkrétní pojem?

Launch

Pojem launch znamená ve světě marketingu a médií uvedení výrobku na trh. Jde o marketingovou aktivitu s cílem představení (a poté prodání) nového produktu či značky cílové skupině. Launch má za cíl vybudovat povědomí o novém produktu, představit jej spolu s jeho...

Layout

Pod pojmem layout se rozumí grafické rozložení jednotlivých prvků v rámci jedné strany. Jedná se o rozvržení tiskového, ale i elektronického reklamního materiálu, jako jsou různé letáky, inzeráty, časopisy, deníky či webové stránky. Layout tvoří celkový vzhled...

LBS – Location Based Services

LBS (Location Based Services) je obecné označení pro využívání služeb, které pracují s určováním polohy. Synonymem této zkratky je geotagging. Díky chytrým telefonům a dalším elektronickým zařízením lze pomocí GPS či WiFi jednoduše určit polohu uživatele. Toho se...

Lead

Jako lead se označuje druh konverze, většinou se jedná o získání kontaktu na klienta. Zároveň se pojem lead používá právě i pro tohoto potenciálního zákazníka, který vyjádří zájem o produkt či službu. Lead a konverze Konverze je ukazatelem efektivity reklamní kampaně....

Leader board

Leader board je pojem pro jeden z formátů internetové reklamy, a sice pro grafickou bannerovou reklamu. Jedná se nejčastěji o horizontální reklamní proužek umístěný na začátku webu v horní části stránky. Mnohdy bývá dokonce až nad hlavičkou webu. Další variantou je i...

Leaflet

Leaflet lze do češtiny přeložit jako reklamní leták. Jde o tištěnou publikaci, která se používá pro reklamní a marketingové účely, může být ale také informativní. Vyznačuje se tím, že mívá propracovaný design, je vytištěný barevně a ve vysoké kvalitě. K čemu leaftet...

Logo

Logo neboli grafická značka představuje grafické znázornění symbolu firmy či produktu. Úkolem loga je v mysli příjemce okamžitě spojit grafické provedení s konkrétní značkou, firmou či produktem. Logo bývá obvykle tvořeno názvem společnosti. Pokud logo obsahuje jen...

Long Tail

Uživatelé internetových vyhledávačů vyhledávají zpravidla dva typy frází. Prvním typem jsou obecná slova, která jsou vyhledávaná ve velké míře (např. fráze ubytování, reality, dovolená…) a jsou populární, druhým typem jsou fráze méně často vyhledávané, ale...

Loss leader

Pod pojmem Loss leader se rozumí oblíbený produkt. Jedná se nejčastěji o produkt v supermarketu, ale může se vyskytovat i jinde. Loss leader má za úkol přilákat zákazníky a přimět je ke koupi sebe sama cestou slevy. Takový produkt podporuje prodej i jiného zboží. Loss...