MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Magazín

Magazín nebo časopis je periodicky vycházející publikace neboli opakovaně vycházející tiskovina. Perioda vydání musí být minimálně týdenní, dále může být čtrnáctidenní nebo měsíční, případně nepravidelná.

Magazín je obvykle zaměřený na úzkou cílovou skupinu

Pro magazín je charakteristické tematické ladění obsahu, čímž je určený pro skupinu čtenářů s určitým společným zájmem. Z užšího tematického zaměření vyplývá také užší cílová skupina čtenářů, tím pádem i nižší čtenost a prodaný náklad než u tematicky širších deníků.

Oproti deníkům a internetu obsahují také relativně starší informace, jelikož vychází méně často. Tisknou se však na kvalitnějším papíru, zejména lifestylové magazíny používají papír o vyšší gramáži s vysokou kvalitou tisku. Navíc také mají většinou vyšší počet stran a lepší grafickou úpravu.

Hledáte konkrétní pojem?