MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje slouží k dosáhnutí cílů vytyčených v marketingovém plánu. Soustředí se na zlepšení image, stimulaci poptávky a posílení prodejů.

Podle základní definice je dělíme na 4P:

  • Product (Výrobek) je cokoliv, co má schopnost uspokojit lidskou potřebu a přání svou atraktivitou, nebo praktičností. Patří sem sortiment produktů nebo produktové portfolio, kvalita produktu, design, značka a další.
  • Komunikační politika/propagace (Promotion) slouží k propagaci a povědomí o produktech nebo službách která společnost poskytuje. Patří sem reklama, osobní prodej, podpora prodeje a public relations.
  • Price (Cena) produktu je nastavená v zásadě tak aby pokryla náklady a generovala zisk. Je to teda jediný marketingový nástroj ktorý generuje zisk. Zároveň má psychologický efekt a evokuje kvalitu výrobku, hodnoty společnosti, lukrativnost a podobně.
  • Place (Distribuce a distribuční politika) je cesta výrobku od výrobce k zákazníkovi. Ta se samozřejmě liší u každého produktu (při některých např. Softwarových produktech je prakticky instantní) ale obecně zahrnuje: dopravu, skladování, ošetřování výrobků, plánování a řízení distribuce, komunikace s ostatními členy kanálu, informační distribuční systémy.

Hledáte konkrétní pojem?