MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingový výzkum

Ten, kdo chce úspěšně a efektivně vést firmu, tak by při tvorbě marketingové či celopodnikové strategie neměl zapomínat na marketingový výzkum. Tímto pojmem se označuje získávání komplexních informací o obchodním trhu či chování zákazníků.

Marketingový výzkum se v praxi často používá jako zpětná vazba k nabízeným produktům či službám, ale slouží také při plánování marketingové strategie, odhadování cílové skupiny, apod. Marketingový výzkum využívají marketingoví specialisté v různých variantách, aby získali informace o spotřebitelích, jejich názorech na nabízený produkt, cenu, distribuční kanály či jejich prostřednictvím zkoumají efektivnost marketingové komunikace se zákazníky.

Marketingový výzkum – kvalitativní vs. kvantitativní

Metody marketingového výzkumu jsou buď kvantitativní, nebo kvalitativní. Kvantitativní výzkum využívá statistických modelů a pomocí standardizované techniky sběru dat (např. dotazníky) slouží pro měření dané problematiky. Naopak kvalitativní výzkum slouží k poznání názorů a myšlení jednotlivců, díky čemuž do zkoumané problematiky proniká hlouběji.

Hledáte konkrétní pojem?