MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Media planner

Media planner je pracovník mediální agentury, který zajišťuje odborné činnosti v oblasti zpracování media plánů a výběru médií.

Media planner a jeho úkoly

Mezi jeho činnosti patří plánování rozložení reklamního rozpočtu do médií, respektive do různých typů nosičů reklamy, dále hodnocení redakčního obsahu a jednotlivých typů médií, navrhování časů a termínů zveřejňování reklamního sdělení, poskytování přehledu a cenových kalkulací dostupných médií.

Media planner tedy optimalizuje kampaň z hlediska ceny a zásahu cílové skupiny. V podstatě vybírá, které mediální platformy budou nejlepší pro reklamní sdělení značky. Zodpovídá za to, že kampaně zasáhnou cílovou skupinu co nejefektivněji.

Úspěšný media planner by měl mít obchodního ducha a výborné komunikační schopnosti, ale také dobrou znalost médií, aby dokázal identifikovat nejvhodnější médium pro budování povědomí o značce.

Hledáte konkrétní pojem?