MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Mediaplan

Mediaplan je dokument, který je výstupem mediálního plánování. Obsahuje kompletní informace o mediálním nasazení kampaně. V rámci jednoho druhu média (televizního či rozhlasového vysílání, tištěné, online či venkovní reklamy ad.) nese informace o cenotvorbě, pozici, termínech uveřejnění i mediálních ukazatelích, popisujících zásah.

Mediaplan jako součást malých i velkých kampaní

Díky své komplexnosti slouží mediaplan velmi často současně jako objednávka. Po schválení zadavatelem reklamy je mediaplan zaslán do mediální agentury. Pokud není klientem mediaplan schválen a neodpovídá jeho požadavkům, musí znovu proběhnout proces mediálního plánování, na jehož základě bude vypracovaný nový mediaplan.

Mediální plánování s výstupem v podobě mediaplanu se uplatňuje jak při přípravě malých, tak i velkých reklamních kampaní.

Hledáte konkrétní pojem?