MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Mediazastupitelství

Jako mediazastupitelství nebo také mediální zastoupení označujeme společnosti, které nakupují a prodávají reklamní prostor v konkrétních médiích, tedy v televizních stanicích, rádiích, na serverech a podobně.

Za určitou provizi tedy určité společnosti zastupují provozovatele médií při prodeji reklamního prostoru mediálním agenturám a zadavatelům reklamy. Televizní a rádiové stanice, tištěná média i internetové servery tedy mají svá mediazastupitelství, která jsou zodpovědná za prodej jejich reklamního prostoru.

Mediazastupitelství vs. mediální agentura

Pojem mediazastupitelství se často zaměňuje s pojmem mediální agentura. Mediazastupitelství zastupuje média ve vztahu se zadavatelem reklamy. Jeho úkolem je získat pro média peníze z inzerce. Média se tak nestarají o inzerci, kterou jim spravuje mediazastupitelství, ale pouze o obsah a fungování média. Mediální agentura naproti tomu nakupuje a plánuje reklamní kampaně v jiných médiích.

Hledáte konkrétní pojem?