MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Merchandising

Pojem merchandising pochází z anglického slova „merchandise“, které znamená zboží nebo obchodovat. Používá se pro označení oboru, který se zabývá komplexní péčí o zboží a POP prostředky v místě prodeje.

Merchandising – základní nástroj podpory prodeje

Tento pojem zahrnuje celou řadu činností, které vykonávají výrobci, prodejci i specializované agentury. Jeho hlavní náplní je zajištění toho, že správné zboží bude na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu. Merchandising tak zahrnuje například zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů, označení zboží platnou cenovkou nebo třeba zvýšení atraktivity prodejního místa.

Merchandising je tak jedním ze základních nástrojů marketingové oblasti podpory prodeje. Jeho cílem je zajistit zboží nakupujícím v požadovaných parametrech a tím zvýšit prodej a zisk.

Hledáte konkrétní pojem?