MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Nadlinková komunikace (ATL)

Jako nadlinková komunikace nebo ATL (above the line) se označuje druh reklamy, která se k příjemcům šíří prostřednictvím masových médií jako je televize, tisk či internet. Jejím opakem je podlinková komunikace neboli BTL reklama, která těchto prostředků nevyužívá. Jedná se o spíše o starší pojmy z oblasti marketingu, které se však stále používají.

Nadlinková komunikace má velký zásah

Nadlinková komunikace neboli ATL reklama může díky masovým médiím oslovit více příjemců než komunikace podlinková. Její nevýhoda ovšem spočívá v tom, že se ATL jen těžko zaměřuje na úzkou cílovou skupinu.

V dnešní době se podlinková a nadlinková komunikace mísí a vytváří tzv. integrovanou komunikaci, která obsahuje jak využití masových médií, tak přímý kontakt se zákazníkem.

Hledáte konkrétní pojem?