MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno N

Hledáte konkrétní pojem?

Nativní reklama

Nativní reklama je typ online reklamy, který je navržen tak, aby se vizuálně a kontextově integroval do obsahu, ve kterém se zobrazuje. Na rozdíl od tradičních bannerových reklam nebo pop-up oken, nativní reklamy vypadají a chovají se jako běžný obsah na webové...

Nadlinková komunikace (ATL)

Jako nadlinková komunikace nebo ATL (above the line) se označuje druh reklamy, která se k příjemcům šíří prostřednictvím masových médií jako je televize, tisk či internet. Jejím opakem je podlinková komunikace neboli BTL reklama, která těchto prostředků nevyužívá....

NPD – New Product Developement

New Product Developement - tato anglická slůvka se skrývají pod zkratkou NPD a používají se pro označení hned několika různých procesů a věcí. Vždy však souvisí s uvedením nového produktu na trh. Velmi často zkratka NPD označuje samotný proces vývoje nového produktu,...

Newsletter

Newsletter je přehled novinek, který může být tištěný i elektronický. V oblasti internetového marketingu je elektronický newsletter jedním z důležitých informačních kanálů pro přihlášené odběratele. Newsletter má za cíl informovat osoby, které jsou k odběru novinek...

Neuromarketing

Neuromarketing je moderní odvětví marketingu, které zkoumá funkce mozku spotřebitelů při jejich rozhodování o nákupu. Neuromarketing je interdisciplinární obor, jenž vychází z neuropsychologie, neurověd a kognitivní psychologie. Díky neuromarketingu mohou reklamní...

NetMonitor

NetMonitor je jedním z výzkumných projektů Sdružení pro internetový rozvoj, jehož cílem je poskytnout relevantní informace o návštěvnosti a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Realizátorem projektu jsou společnosti Gemius a Nielsen –...

Net Reach

Termín Net Reach, který se v českém prostředí užívá jako „čistý zásah“, je pojem z oblasti analýzy a měření dosahu reklamních kampaní v médiích. Ukazatel Net Reach vyčísluje, jaké procento či celkový počet osob bylo v příslušném médiu vystaveno reklamnímu sdělení v...

Nekalá soutěž v reklamě

Přestože podle teoretických pouček má být reklama originální, kreativní, nápaditá, zapamatovatelná a úderná, tak jsou hranice za které se nesmí. Nekalá soutěž v reklamě má několik variant, ale obecně se o takovou reklamu jedná v případě, že je v rozporu s dobrými...

Náklad tištěný

Tištěný náklad znamená celkový počet vytištěných kusu jednoho konkrétního tištěného periodika. Celkový náklad tiskového titulu se odvíjí od cílové skupiny a odhadovaného prodeje. Rozlišují se tzv. vysokonákladové tituly a nízkonákladové tituly. Mezi vysokonákladové...

Náklad prodaný

Jako prodaný náklad se označuje celkový počet prodaných kusů jednoho vydání konkrétního tištěného periodika. Prodaný náklad je součtem titulů, které jsou prodány buď v rámci pultového prodeji (na stáncích, benzinové pumpě, v supermarketu apod.), předplatného nebo...