MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

Marketingové pojmy na písmeno N

Hledáte konkrétní pojem?

Nadlinková komunikace (ATL)

Jako nadlinková komunikace nebo ATL (above the line) se označuje druh reklamy, která se k příjemcům šíří prostřednictvím masových médií jako je televize, tisk či internet. Jejím opakem je podlinková komunikace neboli BTL reklama, která těchto prostředků nevyužívá....

Náklad prodaný

Jako prodaný náklad se označuje celkový počet prodaných kusů jednoho vydání konkrétního tištěného periodika. Prodaný náklad je součtem titulů, které jsou prodány buď v rámci pultového prodeji (na stáncích, benzinové pumpě, v supermarketu apod.), předplatného nebo...

Náklad tištěný

Tištěný náklad znamená celkový počet vytištěných kusu jednoho konkrétního tištěného periodika. Celkový náklad tiskového titulu se odvíjí od cílové skupiny a odhadovaného prodeje. Rozlišují se tzv. vysokonákladové tituly a nízkonákladové tituly. Mezi vysokonákladové...

Nekalá soutěž v reklamě

Přestože podle teoretických pouček má být reklama originální, kreativní, nápaditá, zapamatovatelná a úderná, tak jsou hranice za které se nesmí. Nekalá soutěž v reklamě má několik variant, ale obecně se o takovou reklamu jedná v případě, že je v rozporu s dobrými...

Net Reach

Termín Net Reach, který se v českém prostředí užívá jako „čistý zásah“, je pojem z oblasti analýzy a měření dosahu reklamních kampaní v médiích. Ukazatel Net Reach vyčísluje, jaké procento či celkový počet osob bylo v příslušném médiu vystaveno reklamnímu sdělení v...

NetMonitor

NetMonitor je jedním z výzkumných projektů Sdružení pro internetový rozvoj, jehož cílem je poskytnout relevantní informace o návštěvnosti a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Realizátorem projektu jsou společnosti Gemius a Nielsen –...

Neuromarketing

Neuromarketing je moderní odvětví marketingu, které zkoumá funkce mozku spotřebitelů při jejich rozhodování o nákupu. Neuromarketing je interdisciplinární obor, jenž vychází z neuropsychologie, neurověd a kognitivní psychologie. Díky neuromarketingu mohou reklamní...

Newsletter

Newsletter je přehled novinek, který může být tištěný i elektronický. V oblasti internetového marketingu je elektronický newsletter jedním z důležitých informačních kanálů pro přihlášené odběratele. Newsletter má za cíl informovat osoby, které jsou k odběru novinek...

NPD – New Product Developement

New Product Developement - tato anglická slůvka se skrývají pod zkratkou NPD a používají se pro označení hned několika různých procesů a věcí. Vždy však souvisí s uvedením nového produktu na trh. Velmi často zkratka NPD označuje samotný proces vývoje nového produktu,...